شرکت بنیان تدبیر پارس

واحد برق و کنترل

www.btpco.com

 
 
 
 
 

 
 
Eng   صفحه اول   ارتباط با ما  

هیدرولیک صنعتی

  موتور و گیربکس  

برق و کنترل

  آموزش   لینکهای مرتبط
 
 
 
 
 
  تابلوی کنترل
  تابلوی توزیع
  برق اضطراری
  تابلوی ضد انفجار
 

تامین برق اضطراری برای کارخانه ها

ارائه خدمات مشاوره مهندسی و تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی معمولا در چهار فاز به شرح ذیل انجام میپذیرد:

فاز اول :

 • بررسی مدارک موجود جهت تعیین میزان برق مورد نیاز

 • بررسی فنی انواع دیزل ژنراتورو ارائه نظرات کارشناسی

فازدوم :

 • نظارت بر اجرای کامل تعهدات فروشنده ژنراتورها از نظر فنی و کیفی بر اساس قرارداد منعقده بین کارفرما و فروشنده

 • طراحی، تهیه مدارک و  نقشه های اولیه (Basic Design) مربوط به سیستم برق اضطراری و تابلوهای مربوطه

فازسوم :

 • طراحی پست داخلی برق و تهیه مدارک و مستندات مربوط به Layout تابلوهای کوپلاژ و سینکرون برق اصلی و ژنراتور و ورود و خروج کابلهای قدرت

 • محاسبات اتصال کوتاه

 • Cable Engineering

 • طراحی Cable Route و Ducting  و سینی کشی

 • تهیه لیست قطعات و خدمات مورد نیاز

 • هماهنگی و نظارت فنی در انتخاب پیمانکار اجرایی و عقد قرارداد با پیمانکاران سازنده تابلو، کابل و قطعات مورد نیاز

 • نظارت بر ساخت تابلوهای کوپلاژ و سینکرون

 • محاسبات Coordination رله های جریان زیاد کلیدها و تنظیم آنها

 • محاسباتSetting  رله ها

 • تست رله های تابلوهای

 • مستند سازی نتایج تست عملکرد رله ها

فازچهارم :

 • نظارت برنصب ژنراتورها، تابلوهای کوپلاژ وسینکرون و تائید

 • نظارت بر صحت کابل کشی قدرت ارتباطی به تابلوها و ژنراتورها
 • راه اندازی سرد تابلوها ( تست مدارهای فرمان و قدرت)

 • راه اندازی گرم تابلوها

 • اصلاح setting  رله ها بر اساس بارهای واقعی

 • مستند سازی مدارک مربوط به تنظیمات نهایی

 
 
 
     
 

Key words: hydraulic fluid hydmac power unit power pack cylinder pump valve oil industrial pressure flow directional filter switch proportional control geared unit electromotor sew siemens flender 

 
 

;کلمات کلیدی : هیدرولیک صنعتی پاورپک پاوریونیت یونیت هیدرولیک سیلندر پمپ شیر کنترل فشار جهت دبی فلو تابلوی کنترل برق فیلتراسیون فیلتر پرشر سوئیچ گیربکس الکتروموتور کوپلینگ زیمنس فلندر هایدمک

 
 
 
 

Copyright 2011 The BTP Company. All rights reserved