شرکت بنیان تدبیر پارس

واحد برق و کنترل

www.btpco.com

 
 
 
 
 

 
 
Eng   صفحه اول   ارتباط با ما  

هیدرولیک صنعتی

  موتور و گیربکس  

برق و کنترل

  آموزش   لینکهای مرتبط
 
 
 
 
 
  تابلوی کنترل
  تابلوی توزیع
  برق اضطراری
  تابلوی ضد انفجار
 

ساخت تابلوهای برق قدرت و خدمات مربوطه

طراحی تابلوهای برق

 • برآورد میزان بار

 • محاسبات اتصال کوتاه

 • طراحی مدارهای تک خطی تابلوهای اصلی و فرعی

 • طراحی مدارهای کنترل

 • طراحی سیستم برق اضطراری (اتو استارت)

 • تهیه Logic Diagram

طراحی پست داخلی

 • تهیه نقشه چیدمان تجهیزات

 • تهیه نقشه های Detail نصب ترانسهای قدرت

 • انجام محاسبات تهویه اتاق پست

محاسبات کابل

 • تعیین سایز کابلها

 • تعیین متراژ کابلها

 • نقشه آرایش کابلها

 • تهیه نقشه های مسیر کابل و کانال

طراحی سیستم ارت

 • محاسبات سایز کابل، اتصالات و صفحه های ارت

 • تعیین مقدار و نوع مواد کاهنده اهم

 • تعیین تعداد و محل صاعقه گیر

 • تعیین تعداد و محل چاههای ارت و صاعقه گیر

 • تهیه نقشه های سیستم ارت و اتصالات


 
 
 
     
 

Key words: hydraulic fluid hydmac power unit power pack cylinder pump valve oil industrial pressure flow directional filter switch proportional control geared unit electromotor sew siemens flender 

 
 

;کلمات کلیدی : هیدرولیک صنعتی پاورپک پاوریونیت یونیت هیدرولیک سیلندر پمپ شیر کنترل فشار جهت دبی فلو تابلوی کنترل برق فیلتراسیون فیلتر پرشر سوئیچ گیربکس الکتروموتور کوپلینگ زیمنس فلندر هایدمک

 
 
 
 

Copyright 2011 The BTP Company. All rights reserved